Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Tạo đơn nhập xuất

  • Tạo đơn nhập
  • Tạo đơn xuất
  • Import file đơn nhập xuất

Tạo đơn nhập

Truy cập phần Quản lý kho & hàng tồn -> Chọn tab Đơn nhập xuất -> Tạo đơn nhập
Form đơn nhập thêm mới nhanh, ở phần này bạn có thể chỉnh các thông tin về đơn nhập xuất như Mã đơn, Cơ sở nhập đơn, Nhà cung cấp & Đại lý

211

Sau khi cập nhật xong thông tin của đơn ta bắt đầu cập nhật về các mặt hàng trong đơn. Click vào ô Chọn sản phẩm , tìm kiếm mã sản phẩm cần nhập và chọn -> Nhập số lượngGiá chiết khấu nếu cần (Giá chiết khấu sẽ được active là giá cost trong chi tiết của sản phẩm đó)
Sau khi cập nhật xong sản phẩm ta click vào icon 207 để mở thêm phần cập nhật cho sản phẩm tiếp theo trong đơn. Cứ như vậy cho đến khi hoàn thành đơn

210

Lưu ý trong chi tiết 1 sản phẩm sẽ có công cụ tính toán trực tiếp giá trị chiết khấu cho sản phẩm để bạn có thể sử dụng

209

Sau khi nhập xong hết chi tiết các sản phẩm trong đơn ta click Nhatky4  để lưu đơn nhập. Sau khi lưu các sản phẩm trong đơn nhập sẽ được cập nhật vào trong kho của cơ sở đã chọn
Trong quá trinh nhập kho nếu phát sinh những mã sản phẩm hoặc nguyên vật liệu mới chưa có trên phần mềm thì phải tạo mới những mã đó rồi tiến hành nhập vào đơn. Hướng dẫn tạo mới sản phẩm, nguyên vật liệu tại đây

 

Tạo đơn xuất

Cũng tương tự với tạo đơn nhập nhưng khác ở 1 điểm là trong quá trình tạo đơn xuất có thể chọn cơ sở nhận đơn
Sau khi tạo xong đơn thì cơ sở được nhận sẽ hiển thị 1 đơn ở trạng thái Chờ nhận đơn. Lúc này cơ sở nhận đơn chỉ cần kiểm tra đơn, nếu đã chuẩn xác thì thực hiện chọn Tạo đơn
Như vậy là đã xuất 1 đơn ở cơ sở 1 và nhập 1 đơn ở cơ sở 2, tương ứng với với các sản phẩm trong đơn sẽ xuất ở cơ sở 1 và nhập vào ở sở 2

 

Import file đơn nhập xuất

Trong phần Đơn nhập xuất chọn Nhập xuất Excel

212

Click 224 để tải file mẫu về
Trong file Excel tải về nhập Mã sản phẩm, Số lượng, Đơn giá của sản phẩm, Ghi chú nếu có
Sau khi nhập xong tất cả dữ liệu vào file Excel thực hiện lưu file -> Trên phần mềm Click 226 để chọn file excel
Chọn chính xác file Excel, Cơ sở thực hiện, Loại đơn Nhập hay Xuất, Ghi chú nếu có -> Sau đó click 225 để hệ thống nhập dữ liệu trong đơn vào kho
Sau khi hoàn thành bạn có thể kiểm tra số lượng hàng tồn các mã sản phẩm vừa nhập sẽ thay đổi

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //