Hành chính nhân sự

logo

Tạo thưởng – phạt nhân viên

Truy cập phần Thưởng phạt/ Khác để tạo những khoản thưởng, phạt cũng như những khoản cộng trừ để thống kê vào bảng lương của nhân viên

31

Danh sách những khoản thưởng phạt

32

Trong phần này hiển thị danh sách các khoản thưởng phạt cũng như cộng trừ tiền lương của nhân viên, thông tin về giá trị, Phân loại, nội dung và thời gian khởi tạo.
Ngoài ra có thể vào chi tiết từng khoản thưởng phạt đó để xem thêm các thông tin khác, click vào 36 để xem chi tiết. Nếu cần xóa thì chọn icon 35
– Chọn 37 để tìm kiếm các khoản theo các tiêu chí trong bộ lọc
44

Trong bộ lọc sẽ chọn được Điểm (Cơ sở), Nhóm phân loại, thời gian bắt đầu, kết thúc, người tạongười nhận
– Chọn 38 để làm mới danh sách
– Chọn 40 để tùy chọn sự hiển thị của các trường thông tin, phần này sẽ giúp bạn hiển thị nhiều thông tin của các khoản thưởng phạt

39

*Lưu ý về mã ID sẽ dùng để chuyển ngày khoản thưởng phạt đó

 

Thêm mới những khoản thưởng phạt

Chọn 33 để thêm mới các khoản thưởng thưởng cũng như cộng tiền cho nhân viên
Form thêm mới

45

Nhập các trường thông tin như Giá trị, Nhân viên nhận, Nội dung, …
Sau khi nhập xong thông tin click 43 để hoàn tất việc tạo mới khoản thưởng -> Kết quả sẽ tạo 1 khoản cộng vào trong bảng lương của nhân viên
Tương tự với tạo khoản thưởng, tạo khoản phạt cũng sẽ tương tự. Click 34 -> Nhập các thông tin và Click 43

46

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //