Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Câu hỏi thường gặp

logo

Tắt chế độ tự tắt màn hình của máy tính bảng

– Trên máy tính bảng, mở Cài đặt

315492455 853916705788867 3392804238996375051 N

– Kéo xuống chọn “Màn hình khóa” –> Chọn “Khóa màn hình” –> Chọn “Không dùng” để tắt chế độ tự động khóa màn hình

315322207 511652914197332 7183089652925540265 N

Cùng chuyên mục

// //