Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Hướng dẫn sử dụng

logo

Test quét mã QR Code cho 2 dòng máy Android và IOS

Dùng camera của máy hoặc dùng ứng dụng zalo để quét mã QR trên màn hình đánh giá của máy tính bảng và tải app cho khách hàng

Qr Cài App

Cả android và ios đều có thẻ quét mã để cài.

// //