Khách hàng

logo

Thanhhouse Premium

Với số lượng ca làm dịch vụ lên đến khoảng 300 ca mỗi ngày với lượng kỹ thuật viên gần 30 người trên một cơ sở.

Thanh House Premium đã quyết định lựa chọn EZS bởi:
– Quản lý chuyên sâu chặt chẽ, chuyên sâu
– Cung cấp APP cho gần 50 nhân viên của SPA để tự quản lý công ca, lương tour cũng như hoa hồng bán hàng theo từng ngày
– Ký điện tử và đánh giá dịch vụ giúp quản lý thẻ và chất lượng phục vụ

Cùng chuyên mục

// //