Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Thẻ tiền có giới hạn sử dụng các mặt hàng được không?

Có. Phần mềm EZS cho phép bạn setup thẻ tiền với giới hạn sử dụng về mức chi tiêu, các mặt hàng được phép chi tiêu
1

Lưu ý :

  • Chọn điều kiện áp dụng là các danh mục (nhóm phân loại), nhãn hàng, chi tiết các mặt hàng
  • Khi chọn chi tiết các mặt hàng hệ thống cho phép chọn 1 list theo danh sách, xem chi tiết tại đây
  • Thẻ tiền khi chi tiêu chỉ cần thỏa mã 1 trong 3 điều kiện áp dụng trên là có thể sử dụng

Bạn có thể tham khảo thêm cách tạo mới cũng như quản lý danh sách thẻ tiền tại đây

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //