Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thêm mới khách hàng


Thao tác tạo mới khách hàng khi thông tin khách chưa có trên hệ thống
Truy cập theo Phần mềm -> Pos quản lý trên thanh menu

2

Màn hình hiển thị như sau :

1

Các phương thức tạo mới 1 khách hàng :

  • Click vào Tạo mới -> Khách hàng mới
  • Click icon “ + ” trên menu tìm kiếm
  • Dùng phím tắt F3

Form thêm mới khách hàng :

3

– Nhập thông tin khách hàng : Họ tên, SĐT, Email, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ
– Chọn nguồn khách hàng, Nhân viên phụ trách
– Nhập mã thẻ từ, Hình ảnh của khách hàng
– Click Lưu để hoàn tất

Lưu ý :

  • Bắt buộc phải nhập 2 trường thông tin Tên khách hàng, Số điện thoại
  • Số điện thoại là duy nhất, KHÔNG thể tạo 2 khách hàng có trùng SĐT
  • Hình ảnh khách hàng có thể Chụp ảnh trực tiếp qua webcam hoặc Import hình ảnh từ thư viện lên
  • Nguồn khách hàng dùng để phân loại, có thể tùy chỉnh các nguồn khách hàng. Xem tại đây

Sau khi Lưu thông tin khách hàng đã được khởi tạo trên hệ thống. Bạn có thể thao tác đặt lịch cũng như lên đơn cho khách hàng

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //