Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thêm mới nhân viên

Để thêm mới nhân viên trên hệ thống phần mềm EZS ta truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý nhân viên

15

Màn hình hiển thị như sau :

16

Khi thêm mới nhân viên ta cần xác định rõ các tiêu chí sau :

  • Thêm mới nhân viên ở cơ sở nào?
  • Nhân viên có những quyền gì?

Để thêm mới nhân viên ta click vào icon 24 tại nhóm quyền (Lễ tân, Nhân viên dịch vụ, Quản lý kho, Giám đốc, Kế toán, Sales) thuộc block cơ sở cần tạo nhân viên
Ví dụ cần tạo nhân viên Lễ tân ở cơ sở Hà Nội thì ta click vào icon 24 trên nhóm Lễ tân của khối EZSPA Hà Nội

91

Form thêm mới nhân viên sẽ hiển thị như sau

92

– Nhập họ tên đầy đủ của nhân viên -> Hệ thống sẽ tự động tạo 1 user cho nhân viên tương ứng (Dòng chữ xanh ngay bên dưới)
– Mật khẩu mặc định sẽ là 1234. Có thể click vào Thay đổi để tùy chỉnh mật khẩu theo yêu cầu
– Phần tích quyền bên dưới ban đầu sẽ mặc định vào đúng nhóm quyền mà ta chọn để tích thêm mới nhân viên, bạn có thể tích thêm các quyền khác nếu nhân viên quản lý nhiều nghiệp vụ khác như Quản lý kho, kế toán, nhân viên dịch vụ, …
– Trong trường hợp bạn muốn chuyển quyền quản lý của nhân viên sang cơ sở khác thì ở phần Cơ sở bạn có thể tùy chọn 1 sơ sở khác
– Để vô hiệu hóa tài khoản bạn tích vào Vô hiệu hóa

Phân quyền nâng cao cho nhân viên như nào?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //