Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thêm mới thu – chi

  • Tạo khoản thu
  • Tạo khoản chi

Truy cập Kế toán/HCNS -> Thu chi/ Sổ quỹ

1

Màn hình danh sách thu chi hiển thị

2

Tạo khoản thu

Click 15 để thêm mới những khoản thu vào sổ quỹ
Form thêm mới hiển thị như sau

10

Nhập giá trị và nội dung của các khoản thu như Nội dung, Phương thức, Phân loại khoản thu, …
Sau khi nhập xong thông tin click 17 để hoàn tất
Như vậy bạn đã tạo xong 1 khoản thu trên hệ thống

 

Tạo khoản chi

Click 16 để thêm mới những khoản chi vào sổ quỹ
Form thêm mới hiển thị như sau

11

Nhập giá trị và nội dung của các khoản chi như Nội dung, Phương thức, Phân loại khoản thu, …
Sau khi nhập xong thông tin click 17 để hoàn tất
Như vậy bạn đã tạo xong 1 khoản chi trên hệ thống

Lưu ý :

  • Những khoản thu do thanh toán đơn hàng hệ thống sẽ tự động tạo, tạo thu chi trong phần này dùng để tạo những thu chi ngoài như thưởng nhân viên, chi tiền điện, mạng, nước, …
  • Những khoản thu chi trên hệ thống nếu tạo sai có thể chỉnh sửa ngay trong ngày hôm đó. Trong trường sang ngày hôm sau mới phát sinh nhu cầu sửa thì cần báo quản lý để chỉnh sửa

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //