Khách hàng

logo

Thiên Bách Thảo

Thiên Bách Thảo là hình mẫu về hệ thống Dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam. Với mục tiêu mở chuỗi 150 điểm, Thiên Bách Thảo đã lựa chọn EZS để cung cấp giải pháp phần mềm quản lý Chuỗi tích hợp với APP dành cho khách hàng bởi sự chi tiết trong các hạng mục quản lý cũng như tích hợp được các tính năng chuyên sâu trong lĩnh vực.

Cùng chuyên mục

// //