Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thông tin trên hóa đơn

Hướng dẫn cài đặt các loại mẫu in và thông tin trên hóa đơn truy cập theo link Xem thêm -> Cài đặt máy in

1

– Cài đặt các loại mẫu in cho các loại Phiếu thu chi, Phiếu Checkout, Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng, Phiếu dịch vụ. In khổ nào thì tích chọn đúng loại đó -> Click 68 để cập nhật dữ liệu

2

– Chỉnh sửa thông tin trên mẫu in hóa đơn Tên thương hiệu, Địa chỉ trên hóa đơn, Nội dung cuối hóa đơn

3

Cập nhật nội dung xong click icon 4 để lưu dữ liệu

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //