Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Tôi muốn nhân viên chỉ xem được số lượng tồn kho ở chi nhánh được phân quyền?

EZS cung cấp phần mềm cho phép quản lý đa cơ sở (hệ thống chuỗi). Do vậy nếu có quyền ở các cơ sở thì nhân viên có thể truy cập các cơ sở để thao tác cũng như xem báo cáo kinh doanh.
Trường hợp ngược lại, nếu nhân viên chỉ có quyền ở 1 cơ sở thì sẽ chỉ thao tác và xem được báo cáo kinh doanh tại cơ sở đó. KHÔNG xem được bất kỳ thông tin nào của cơ sở khác trên hệ thống

Bạn có thể tham khảo thêm về phần phân quyền nhân viên trên phần mềm tại đây

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //