Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Tôi muốn xem danh sách các sản phẩm thì vào đâu?

Để xem sanh sách sản phẩm đã cài đặt trên hệ thống ta truy cập Cài đặt -> Quản lý SP/DV
52

53

Ngoài ra có thể xem trong chi tiết báo cáo Danh sách sản phẩm dịch vụ
Ngoài ra, Bạn có thể truy cập phần hướng dẫn Quản lý sản phẩm để xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //