Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Tôi nhập file lên phần mềm báo lỗi thì xử lý như nào?

Khi upload file lên hệ thống báo lỗi bạn cần kiểm tra các vấn đề sau :

  • Kết nối mạng của thiết bị đang sử dụng upload file
  • Các thông tin trong file upload đã chính xác với yêu cầu của hệ thống chưa?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //