Hướng dẫn sử dụng

logo

Up danh sách khách hàng cũ bằng file excel

Bước đầu tiên trong việc import data khách hàng cũ là chúng ta phải nhập danh sách khách hàng của chúng ta lên trước.
Ezs cũng cấp cho các bạn một công cụng import file excel khách hàng, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phần này.
Bắt đầu nhé!
Các bạn chọn Xem thêm -> Công cụ Admin -> Upload excel -> Khách hàng – Danh sách :
8

Làm lần lượt từng bước mình vừa đánh dấu nhé.
1

 1. Các bạn nhập số dòng mẫu (1) tương ướng với số khách hàng các bạn cần nhập nhé, sau đó bấm Enter để nó load lại, lưu ý là chỉ nên làm tối đa 200 khách trên một file để dễ dang kiểm tra nếu khi có sai sót nhé.
 2. Nhập xong số dòng các bạn bấm Tải file mẫu (2) để tải file excel về trong trường hợp các bạn làm file offline.
 3. Hoặc các bạn làm file online thì click vào Chính sửa online (3) nhé.

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm file online nhé, file offline thì cũng tương tự thôi:

1Khi click vào Chính sửa online thì sẽ mở một tab mới như trên, vì mình làm online nên các bạn nhớ trước khi làm thì lưu lại cho mình cái đường link mình bôi đen như ở trên hình, để lần sau các bạn có muốn làm tiếp file hoặc chỉnh sửa file nhé, không lưu là sẽ không tìm lại được đâu đấy nha ^^.

Nào, giờ mình hướng dẫn các bạn điền thông tin từng trường 1 nhé.

 1. HO_TEN, các bạn nhập họ tên khách hàng vào cho mình nhé, trường này là bắt buộc nha, (VD: Hà Công Minh).
 2. DIEN_THOAI, các bận nhập số điện thoại khách hàng nhé, trường này cũng là bắt buộc nha, (VD: 0325489666).
 3. EMAIL, cái này có thể có hoặc không nhé (VD: congminh@gmail.com).
 4. CO_SO, các bạn chọn cơ sở của khách hàng đó nhé, đối với file offline thì các bạn chuyển sang sheet trợ giúp để xem nha, (VD: Cser Hà Nội).
 5. NHOM, các bạn chọn lấy một nhóm cho mình nếu các bạn chưa chia được nhóm khách hàng nhé, (VD: Khách hàng thành viên).
 6. NHAT_KY, trường này tạm thời các bạn bỏ qua cho mình nhé.
 7. VI, nếu khách hàng cũ của các bạn còn tiền cọc hay có tiền trong tài khoản trong phần mềm cũ thì các bạn có thể nhập vào đây nhé, nó sẽ được lưu trong phần ví điện tử của khách hàng trên hệ thống, (VD: 1000,000)
 8. NGAY_SINH, đơn giản các bạn nhập ngày sinh của khách hàng thôi, nếu có nhé.
 9. DIA_CHI, cũng tương tự như ngày sinh nha.
 10. GIU_NHOM, các bạn chọn TRUE nếu là có, FALSE nếu là không nha, file offline thì sang sheet trợ giúp để copy cho đúng cú pháp nhé.
 11. GHI_CHU, nếu trước giờ khách hàng cũ của các bạn có lưu ý gì thì có thể nhập một đoạn ghi chú ngắn vào ô này nha (VD: Khách khó tính).
 12. NV_CSKH, NV_TELESALE, các bạn chọn nhân viên tương ứng phụ trách đối với khách hàng này nếu có nhé, không thì có thể để trống, file offline có thể sang sheet trợ giúp để lấy thông tin cho đúng nhé, sai cú pháp up là sẽ bị báo lỗi đó.

Sau khi nhập đầy đủ các trường như trên thì mình sẽ được kết quả như sau:

2

Các khách hàng khác thì các bạn nhập tương tự ở những hàng tiếp theo nhé, xong thì các bạn chọn Nhập dữ liệu để import khách hàng này lên hệ thống nha.

Đối với file offline thì các bạn quay lại màn hình này 8

Bấm Chọn file để chọn file offline mà các bạn vừa làm, rồi bấm Nhập file lên là được nhé, các bước tiếp làm tường tự như file online.

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

// //