Câu hỏi thường gặp

logo

Xem thẻ dịch vụ của khách hàng đã sử dụng hoặc còn ở đâu?

 

 • Quản lý thẻ dịch vụ
 • Thao tác các nghiệp vụ nâng cao

Quản lý thẻ dịch vụ

Để quản lý thẻ dịch vụ hiện còn và đã sử dụng của khách hàng ta truy cập chi tiết khách hàng đó -> Click 8

Aaaaa

Các liệu trình cũng sẽ được sắp xếp theo các tab như Hiện còn, Bảo hành, Hết hạn – Đã sử dụng hết
*Lưu ý những liệu trình nằm trong tab Bảo hành là những liệu trình đã sử dụng hết và đang trong thời gian bảo hành
Các buổi dịch vụ tương ứng với các ô vuông
– Màu xám Nguyễn Thảo Khách Hàng (5) tương ứng với buổi dịch vụ đã được sử dụng hoặc hết hạn
– Màu xanh Nguyễn Thảo Khách Hàng (6) tương ứng với buổi dịch vụ hiện còn chưa sử dụng
Để xem thông tin chi tiết từng buổi dịch vụ ta click vào ô buổi dịch vụ muốn xem, trong phần này sẽ check được thông tin về thời gian, cơ sở, nhân viên thực hiện, lương, hình ảnh trước sau khi làm dịch vụ, nguyên liệu tiêu hao, mã của buổi dịch vụ (ID), Phụ phí, ghi chú buổi dịch vụ, khách hàng tip

112112

Ngoài ra, bạn có thể check lịch sử sử dụng dịch vụ theo danh sách trong phần nhật ký của khách hàng đó

Nguyễn Thảo Khách Hàng (3)

Thao tác các nghiệp vụ nâng cao

Ngoài quản lý số lượng hiện còn cũng như chi tiết buổi dịch vụ đã sử dụng của liệu trình, hệ thống cho phép thao tác các nghiệp vụ nâng cao như tặng buổi, chuyển đổi, kết thúc, gia hạn liệu trình, …

Nguyễn Thảo Khách Hàng (2)
Các nghiệp vụ nâng cao :

  • Chuyển nhượng : Chuyển nhượng liệu trình cho khách hàng khác

Click Chuyển nhượng -> Nhập thông tin khách hàng và số buổi chuyển nhượng -> Click 122 để hoàn tất

120

Sau khi chuyển nhượng thẻ thông tin lịch sử chuyển nhượng sẽ hiển thị ngay bên dưới thẻ liệu trình

121

  • Tặng buổi : Tặng thêm buổi dịch vụ vào liệu trình cho khách hàng

Click Tặng buổi -> Nhập số lượng buổi tặng
Buổi tặng sẽ khác buổi thường ở là thêm 1 icon 123 hiển thị ở góc
Lưu ý với buổi tặng sẽ có những tùy chọn để tính toán giá trị buổi tặng như bằng giá trị buổi thường, bằng 0, … Chi tiết sẽ được giải thích trong phần cài đặt dịch vụ

  • Thời gian : Thay đổi cũng như gia hạn thời gian sử dụng của liệu trình

Click Thời gian -> Nhập ngày hết hạn mới của liệu trình
Sau khi lưu hạn sử dụng của thẻ liệu trình sẽ được cập nhật, nếu liệu trình ở trạng thái hết hạn mà cập nhật hạn sử dụng mới có thể sử dụng được thì sẽ nằm trong tab Thẻ dịch vụ

  • Kết thúc : Kết thúc sớm liệu trình, ứng dụng để chuyển đổi liệu trình cho khách hàng

Khi kết thúc liệu trình hệ thống sẽ tính toán tổng giá trị tương ứng số buổi dịch vụ đã sử dụng, từ đó tính toán được giá trị hiện còn (phải hoàn trả khách hàng) để thực hiện mua liệu trình mới cho khách hàng
Trong phần này sẽ có cả giá trị doanh số giảm trừ khi kết thúc thẻ để có thể tính toán chính xác doanh số bán hàng của cơ sở

  • Thêm/ Xóa buổi : Dùng thay đổi số buổi của liệu trình
  • Chuyển điểm : Khi khách hàng thay đổi cơ sở sử dụng
  • Kích hoạt bảo hành : Chuyển liệu trình sang chế độ bảo hành cho khách hàng. Nghiệp vụ chỉ có với những liệu trình được cài đặt bảo hành

Trong 1 tiến trình chuẩn, khi những dịch vụ có bảo hành sử dụng hết liệu trình sẽ tự động chuyển sang trạng thái bảo hành
Ngoài ra, nhân viên có thể tác động kích hoạt bảo hành sớm cho khách hàng

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //