Phần mềm quản lý Spa

Phần mềm quản lý Spa

 • Đồng bộ phần mềm - Web - App
 • Tăng doanh thu - Kéo khách hàng
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ
Xem chi tiết

Nhận diện khuôn mặt

 • Checkin không cần thẻ

Định vị khách hàng

 • Gửi CTKM khi khách trong bán kính (x)km
 • Cung cấp thông tin khách hàng trước khi khách check in

Telesale tự động qua App

 • Call tự động đến APP khách hàng
 • Đo lường thời gian nghe- Tích hợp AI chốt sale
Theo yêu cầu
Nhận diện khuôn mặt Spa
Định vị khách hàng Spa
Checkin không cần thẻ
Telesale tự động qua App
App khách hàng

App khách hàng

Tích hợp sẵn 2 phiên bản cho Android và IOS

Quản lý thông tin

 • Thẻ dịch vụ, ví điện tử, voucher
 • Nhật ký - lịch trình điều trị
 • Mua hàng trực tuyến

Đặt lịch trực tiếp trên APP

 • Kết nối phần mềm quản lý
 • Nhận tin nhắn xác nhận đặt lịch
 • Tự động nhắc lịch trước 60 phút

Ưu điểm vượt trội

 • Gửi tin nhắn miễn phí
 • Giải pháp lấp khoảng trống không có khách đặt lịch
 • Kết nối Chatbot trực tiếp với khách hàng.
Tích hợp công nghệ
Ví điện tử & Chữ ký số

Tích hợp công nghệ

Ví điện tử & Chữ ký số

Chữ ký điện tử
 • Thẻ dịch vụ, ví điện tử, voucher
 • Nhật ký - lịch trình điều trị
 • Mua hàng trực tuyến
Ví điện tử
 • Thẻ dịch vụ, ví điện tử, voucher
 • Nhật ký - lịch trình điều trị
 • Mua hàng trực tuyến
Affiliate Marketing

Affiliate Marketing

 • Giải pháp tìm kiếm khách hàng mới
 • Tích lũy tiền khi giới thiệu khách hàng
 • Chia sẻ thông tin hưởng ưu đãi
Tăng 200% lượng khách hàng
Phân lịch - Giao việc

Phân lịch - Giao việc

 • Bảng xếp lịch điện tử
 • Hỗ trợ tính toán thu nhập theo ngày

Đặc biệt: Nhân viên dịch vụ tự quản lý
lương dịch vụ, hoa hồng bán hàng,
lịch làm việc qua Smartphone

Xem chi tiết