Câu hỏi thường gặp

logo

Có thể nhập/ xuất file danh sách khách hàng ko?

Upload danh sách khách hàng
Truy cập XEM THÊM –> Công cụ Admin

Chọn thẻ Khách hàng –> Danh sách

Upload1

Click Upload2 để tải file Excel về rồi điển thông tin của khách hàng
Mở file Excel vừa được tải về Upload3

Upload4

Điền đầy đủ các thông tin vào các trường rồi lưu file lại
Sau khi lưu file, click chọn file để tải lên file Excel vừa lưu rồi ấn Nhập file

Upload5

Một cửa sổ mới sẽ được mở ra như sau

Upload6

Trong đó
HO_TEN Ví dụ: Nguyễn Minh Phong
DIEN_THOAI Nhập số điện thoại, chỉ nhập các chữ số 0-9, bắt đầu bằng số 0. Ví dụ: 0912345678
Nhập không trùng lặp
EMAIL Ví dụ: phongnm@gmail.com
CO_SO Chọn một giá trị từ dropdown trong ô excel
NHOM Chọn một giá trị từ dropdown trong ô excel
NHAT_KY
VI Nhập số tiền. Ví dụ: 1250000
NGAY_SINH Nhập ngày/tháng/năm. Ví dụ: 31/12/2020
GIOI_TINH Chọn một giá trị từ dropdown trong ô excel
DIA_CHI Ví dụ: 22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
GIU_NHOM Tích hoặc bỏ tích, hoặc nhập TRUE,FALSE
GHI_CHU
NV_CSKH Chọn một giá trị từ dropdown trong ô excel
NV_TELESALE Chọn một giá trị từ dropdown trong ô excel

Điền nốt các thông tin còn thiếu rồi ấn Upload7 để lưu danh sách khách hàng vừa upload

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //