APP khách hàng

logo

Đánh giá dịch vụ

Sau khi hoàn thành tiến trình Checkin – Checkout làm dịch vụ tại SPA/TMV trên APP của khách hàng sẽ hiển thị màn hình đánh giá chất lượng dịch vụ sử dụng

Ca4356cf7c72a62cff6346

Ví dụ như màn hình đánh giá dịch vụ trên, khách hàng có thể đánh giá về mức độ hài lòng hoặc nhập nội dung đánh giá của riêng khách hàng
Có thể vào trong Chi tiết tất cả đánh giá của khách hàng để xem những đánh giá

176

F0e0e554cfe915b74cf847

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thao tác đánh giá tại quầy lễ tân tại đây

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //