Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Giá vốn được tính như nào khi tôi sửa giá?

Giá vốn (giá cost) của sản phẩm, dịch vụ sau khi chỉnh sửa thì

  • Các mặt hàng bán sau thời điểm chỉnh sửa sẽ lấy giá trị giá cost mới để tính toán lợi nhuận
  • Những mặt hàng đã bán trước đó sẽ lấy lại giá trị đúng thời thời điểm bán để tính toán

Như vậy lợi nhuận bán hàng sẽ tính toán đảm bảo chuẩn xác trong suốt quá trình hoạt động (ngay cả trong trường hợp giá cost được điều chỉnh)

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //