Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để ẩn nhóm phân loại sản phẩm, dịch vụ trên Website/ APP?

Để ẩn nhóm phân loại sản phẩm, dịch vụ trên website/ APP ta truy cập theo link Cài đặt -> Phân loại SP/DV trên thanh menu
49

Trong phần này nếu muốn ẩn nhóm phân loại nào thì ta chọn chỉnh sửa nhóm sản phẩm, dịch vụ đó. Click icon 47 để chỉnh sửa
51

Click BỎ TÍCH trong phần Công khai để không hiển thị các nhóm trên Website/ APP
Bạn có thể tham khảo cách tạo mới cũng như quản lý nhóm phân loại sản phẩm, dịch vụ, thẻ tiền, … tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //