Câu hỏi thường gặp

logo

Làm sao để biết được khách hàng đã nhận được thông báo?

Khi gửi thông báo tới khách hàng
Bạn có thể thông kê danh sách thông báo gửi tới khách hàng trong phần Thông báo APP

16

Nếu kết quả là Đã gửi thì thông báo đó khách hàng đã nhận được
Nếu trường kết quả trống thì thông báo đó khách hàng chưa nhận được. Lý do có thể do khách hàng chưa cài đặt APP hoặc chưa đăng nhập tài khoản của khách hàng vào APP

15

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //