Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để thêm mới sản phẩm?

  • Thêm mới sản phẩm
  • Upload danh sách sản phẩm
  • Thêm mới combo
  • Quản lý sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm ta truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý Sản phẩm/ Dịch vụ

1

Màn hình danh sách sản phẩm đã được cập nhật lên phần mềm

2

Để tạo mới 1 sản phẩm ta click icon 48 trong nhóm (danh mục) muốn thêm để thêm mới sản phẩm
Màn hình hiển thị ra như sau

4

Trong đó có các trường thông tin như
Tên : Nhập tên sản phẩm (từ khóa tìm kiếm sản phẩm trên phần mềm sau này sẽ theo tên sản phẩm ở đây)
20

Mã sản phẩm : Hiển thị mã số của sản phẩm do công ty quy định hoặc mã vạch của sản phẩm
21

Đơn vị : Định dạng của sản phẩm khi bán hàng, thống kê tồn kho
22

Giá bán & Giá gốc : Giá bán niêm yết trên hệ thống và Giá nhập, xuất cho các đơn vị phân phối sản phẩm & Để tự động tính lợi nhuận
23

Điểm bán : Giúp chọn cơ sở kinh doanh sản phẩm. Hệ thống cho phép cài đặt sản phẩm có thể bán ở 1, một số hoặc tất cả các cơ sở trên hệ thống. Trong trường hợp sản phẩm đó ngừng kinh doanh trên hệ thống bạn có thể chọn ẨN
24

Nhóm sản phẩm : Giúp chọn và quản lý sản phẩm theo những nhóm phân loại theo chức năng mà đã đã cài đặt trong danh mục phân loại
25

Nhãn hàng : Ngoài việc quản lý theo những nhóm phân loại theo chức năng bạn có thể quản lý danh sách sản phẩm theo nhãn hàng. Trong phần này chọn nhãn hàng đã tạo cho sản phẩm mới
26

Combo : Để cài đặt và tạo mới thêm các ưu đãi, bán theo dạng combo gồm nhiều sản phẩm, giúp cơ sở kết hợp với sản phẩm khác để phân phối
27

Số ngày : Cài đặt số ngày ước tính sẽ sử dụng hết sản phẩm. Khi bán sản phẩm trên hệ thống sẽ ghi nhận thời gian dự kiến khách hàng sử dụng hết sản phẩm để bộ phần chăm sóc khách hàng tiếp cận lại khách hàng
28

Hoa hồng tư vấn (Sales/KTV) : Cài đặt hoa hồng tư vấn khi bán sản phẩm. Hệ thống cho phép cài đặt 2 mức hoa hồng khác nhau tương ứng cho nhân viên Sale và Kỹ thuật viên
29
Lưu ý : Khi nhập trường giá trị Giá trị nhập > 100 thì hệ thống sẽ tự động hiểu là VNĐGiá trị nhập <= 100 hệ thống sẽ hiểu là theo %

Nhóm KPI : Khi tính doanh số bán hàng cho nhân viên, thường thì sản phẩm sẽ có 1 ngưỡng doanh số, dịch vụ sẽ có 1 ngưỡng doanh số khác. Ngoài ra hệ thống có phép cấu hình nâng cao hơn ở việc cấu hình được ngưỡng doanh số cho nhân viên theo 1 nhóm các sản phẩm hay dịch vụ, do đó ta phải gom nhóm những sản phẩm hay dịch vụ đó trong tường Nhóm KPI
30

Ảnh : Cập nhật hình ảnh sản phẩm, có thể chọn những hình ảnh trong thư viện của EZS
31

Trạng thái : Cấu hình sản phẩm thuộc top vào danh sách sản phẩm hot
32

Mô tả : Thông tin ngắn gọn về sản phẩm
33

Chi tiết : Cập nhật thông tin chi tiết, hình ảnh, ứng dụng, lợi ích, … về sản phẩm
34
Xem thêm hướng dẫn các sử dụng công cụ upload nội dung tại đây
Lựa chọn : Dùng để cấu hình các tùy chọn khác nhau về thể tích, màu sắc, công dụng,… của sản phẩm
35
Chi tiết xem tại đây
– Cấu hình việc hiển thị hoặc ẩn trên Website/APP
36
Nếu muốn công khai hiển thị các thông tin, giá tiền của sản phẩm ta tích chọn hoặc bỏ tích nếu muốn ẩn các thông tin
Ngày làm mới : Để chỉnh sửa ngày, giờ cập nhật hoặc thêm mới sản phẩm, có thể sử dụng để sắp sản phẩm lên vị trí cập nhật mới nhất
37

Ngoài ra, Nếu muốn in mã vạch sản phẩm Click 38 xem chi tiết in mã vạch tại đây
Click 14 để lưu lại thông tin và thêm mới sản phẩm

 

Upload danh sách sản phẩm

Ngoài việc tạo trực tiếp sản phẩm trên phần mềm, hệ thống còn hỗ trợ việc upload danh sách sản phẩm theo file
Click Xem thêm -> Công cụ admin -> Chọn tab Upload Excel -> Danh sách – Sản phẩm

40

Màn hình hiển thị

41

Bạn có thể nhập định dạng excel online hoặc offline
Với trường hợp Online
Click icon 42 để mở file Excel

43

Trong đó
+Maexcel là mã sản phẩm
+Tenexcel là tên sản phẩm
+Donviexcep là đơn vị đo thể tích thực của sản phẩm
+Giaban là giá bán do cơ sở kinh doanh niêm yết của sản phẩm
+Coso giúp chọn cơ sở kinh doanh sản phẩm
+Danhmuc giúp chọn phân loại sản phẩm
+Thuonghieu chọn thương hiệu của sản phẩm
+Hoahong để cài đặt hoa hồng kinh doanh cho từng nghiệp vụ, sản phẩm và dịch vụ
+Tgsudung là khoảng thời gian ước tính để sử dụng hết sản phẩm
+Hienthi chọn để hiển thị hoặc ẩn sản phẩm và giá của sản phẩm.
Ấn Nhapdulieu để lưu sản phẩm vừa thêm rồi quay lại tab Qlspdv để kiểm tra xem SP/DV đã được thêm chưa

Với trường hợp Offline
Click icon 141 để tải file về máy, sau khi tải file về thực hiện mở file nhập liệu thống tin sản phẩm lên, các trường thông tin cũng tương tự file online trên
Sau khi hoàn thành file ta sẽ thực hiện click icon 142 để chọn file danh sách sản phẩm đã hoàn thành -> Click icon 143 để cập nhật dữ liệu lên hệ thống

 

Thêm mới combo

Truy cập tạo mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm

Taomoi

Điền thông tin về tên combo, giá bán, giá gốc, nhóm sản phẩm, nhãn hàng
Chọn combo và thêm sản phẩm được chọn để tạo gói combo, bạn có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên sản phẩm

Combo

Chọn các sản phẩm, số lượng sản phẩm, trong combo, giá combo, số ngày ước tính, hoa hồng, nhóm KPI,… rồi click 14 để lưu combo

•Cách thêm Lựa chọn khác ( Option ) cho sản phẩm

Luachon

Chọn sản phẩm muốn thêm lựa chọn rồi tiến hành chỉnh sửa, rồi thêm mới ô để thêm Option khác

Luachon1

Nhấn Tao hiển thị ra như sau

Luachon2

Điển mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm thay thế để tìm và chọn sản phẩm

Luachon3

Click 14 để lưu thông tin lựa chọn vừa chỉnh sửa
Sau khi cài đặt, Lựa chọn sẽ hiển thị trên trang chủ như sau

Web

 

Quản lý sản phẩm

Truy cập danh sách sản phẩm

2

Ở phần này bạn có thể quản lý được tất cả các sản phẩm hiện tại đang có trên hệ thống (Đang bán và đã dừng bán)
Bạn có thể chỉnh sửa thông tin của từng sản phẩm
Click icon 56 để lọc sản phẩm theo các tiêu chí

57

Ở đây bạn có thể lọc sản phẩm theo các tiêu chí như từ khóa, trạng thái, nhãn hàng, nhóm phân loại, cơ sở

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //