APP khách hàng

logo

Quản lý thẻ dịch vụ

Quản lý thẻ dịch vụ hiện còn của khách hàng và lịch sử sử dụng của dịch vụ
Truy cập vào APP khách hàng -> Thực hiện login vào tài khoản của khách
Click icon 132 trên thanh menu để truy cập danh sách liệu trình cũng như lịch sử sử dụng dịch vụ

0439f6a9dc14064a5f0544

Khách hàng sẽ thấy được những dịch vụ hiện còn của khách hàng, số buổi đã sử dụng và chưa sửa dụng – Trong tab Thẻ dịch vụ
Những liệu trình đã sử dụng hết và chuyển sang trạng thái bảo hành – Trong tab Thẻ bảo hành
Những liệu trình đã sử dụng hết và hết hạn sử dụng – Trong tab Hết hạn
Như vậy khách hàng sẽ luôn luôn thấy được trạng thái của liệu trình khách hàng đang sở hữu
Ngoài ra, khách hàng cũng có thế thấy được hạn sử dụng của thẻ liệu trình và giá trị của liệu trình khách hàng đã mua

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //