Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Tạo combo sản phẩm như nào?

Truy cập tạo mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm

Taomoi

Điền thông tin về tên combo, giá bán, giá gốc, nhóm sản phẩm, nhãn hàng
Chọn combo và thêm sản phẩm được chọn để tạo gói combo, bạn có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên sản phẩm

Combo

Chọn các sản phẩm, số lượng sản phẩm, trong combo, giá combo, số ngày ước tính, hoa hồng, nhóm KPI,… rồi click 14 để lưu combo

Cùng chuyên mục

// //