Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Thay đổi giá vốn của sản phẩm trên phần mềm như nào?

Để thay đổi giá vốn (giá gốc) của sản phẩm trên phần mềm ta truy cập Cài đặt -> Quản lý SP/DV -> Tìm kiếm đến sản phẩm đó
Click icon 77 để chỉnh sửa sản phẩm
Trong phần này tìm kiếm trường thông tin Giá gốc

88

Chỉnh sửa giá theo yêu cầu -> Click icon 14 để lưu lại thay đổi

Tạo mới, chỉnh sửa sản phẩm trên phần mềm EZS như nào?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //