Hướng dẫn sử dụng

logo

Phân loại nguyên vật liệu

Các bạn chọn Cài đặt -> Phân loại SP/DV -> NVL, các bạn nhìn bảng NVL nhé:

1

Sẽ có một số thao tác sau:

2.1

  1. Click Thêm mới Phân loại để thêm nhóm NVL mới
  2. Click icon Chỉnh sửa để sửa tên một nhóm đã chọn
  3. Click icon Xóa để xóa một nhóm đã chọn – Lưu ý là nhóm này phải không còn NVL thì mơi xóa được nhé !
// //