Hướng dẫn sử dụng

logo

Mở thông báo biến động các số tài khoản nhận thanh toán vào SIM mới

Bạn đến điểm giao dịch của ngân hàng và đăng ký nhận SMS Banking vào số điện thoại mới sẽ lắp vào điện thoại android đã cài app thanh toán tự động

// //