App khách hàng

logo

Quản lý APP khách hàng

  • Chọn cơ sở
  • Đăng nhập – Đăng xuất
  • Mua hàng
  • Đặt lịch dịch vụ – Quản lý đặt lịch
  • Quản lý thẻ dịch vụ
  • Xem thông báo

 

Chọn cơ sở kinh doanh

– Mọi thao tác mua hàng và đặt lịch sẽ được gửi về cơ sở kinh doanh bạn chọn nên sẽ phải chọn cơ sở trước
Vlcsnap 2023 02 03 16h55m08s839
 

Đăng nhập – Đăng xuất

– Click icon tài khoản để chuyển sang trang tài khoản
App Trang Tk
 
A. Đăng Nhập
– Khách hàng nhập số điện thoại của mình và mật khẩu mặc định (1234) để đăng nhập. Sau khi đăng nhập khách hàng bắt buộc phải nhập mật khẩu mới của khách mới có thể thao tác tiếp được
Thay Doi Mk Mac Dinh
 
B. Đăng Xuất
– Trên trang tài khoản chọn “Thông tin cá nhân” sau đó click “Đăng xuất” hoặc click ion đăng xuất
đăng Xuất App
 
C. Đổi mật khẩu
– Để đổi mật khẩu. Khách hàng vào “Thông tin cá nhân” –> click “Đổi mật khẩu” –> Nhập mật khẩu hiện tại –> Nhập mật khẩu mới và click “Lưu thay đổi” để đổi mật khẩu
 
D. Quên mật khẩu
– Trong trường hợp đã đăng xuất nhưng không nhớ mật khẩu. Khách hàng có thể dùng chức năng quên mật khẩu để cập nhật mật khẩu mới
Quên Mật Khẩu
(1) Click “Quên mật khẩu”
(2) Nhập số điện thoại của khách hàng và click “Nhận mã”
(3) Nhập mã OTP gửi từ tin nhắn và nhập mật khẩu mới
(4) Click “Đặt lại mật khẩu” để cập nhật mật khẩu mới
 

Mua hàng

– Vào danh sách sản phẩm, dịch vụ trong trang mua hàng
Mua Hàng
– Click “Đặt hàng” để thêm sản phẩm, dịch vụ vào giỏ hàng
Mua Hang Add Ma
– Chọn Voucher để nhập mã giảm giá hoặc chọn mã
Hoan Tat Mua Hang
(1) Nhập địa chỉ nhận hàng và ghi chú nếu có
(2) Chọn “Đặt hàng” để gửi đơn hàng
(3) Xem hướng dẫn thanh toán và chọn “Đơn hàng của bạn” để vào danh sách đơn hàng cũng như xem trạng thái của đơn hàng
 

Đặt lịch dịch vụ – Quản lý đặt lịch

– Chọn icon bảng lịch để tiến hành đặt lịch dịch vụ
đặt Lịch Dịch Vụ
+ Chọn điểm làm dịch vụ và thời gian sẽ làm dịch vụ
+ Ấn “Chọn dịch vụ” để chọn dịch vụ sẽ đặt lịch
– Xác nhận lại thông tin đặt lịch và nhập ghi chú nếu có. Ấn “Đặt lịch” để gửi yêu cầu đặt lịch dịch vụ
đặt Lịch Dịch Vụ 2
– Chọn “Quản lý đặt lịch” hoặc icon đặt lịch để xem danh sách các đặt lịch dịch vụ đã đặt
Quản Lý đặt Lịch
+ Chọn “Thay đổi lịch” để đặt lại lịch đã đặt
+ Chọn “Hủy lịch” để hủy lịch đã đặt
 

Quản lý thẻ dịch vụ

– Chọn icon danh sách lịch dịch vụ để xem danh sách dịch vụ khách hàng đã mua
Lịch Dịch Vụ
+ Chọn “Thẻ dịch vụ” để xem các dịch vụ đã mua vad chưa sử dụng hết
+ Chọn “Thẻ bảo hành” để xem các dịch vụ đang trong trạng thái bảo hành
+ Chọn “Hết hạn” để xem các dịch vụ đã sử dụng hết, hết hạn hoặc hết thời gian bảo hành

Cùng chuyên mục

// //