Sử dụng phần mềm

logo

Quản lý thu chi sổ quỹ

 

  • Tạo mới thu – chi
  • Tạo mới tạm ứng – hoàn ứng
  • Quản lý sổ quỹ

Truy cập theo Kế toán/ HCNS -> Thu chi/ Sổ quỹ trên thanh menu

Tạo mới thu – chi

Tất cả những khoản thu chi đến từ bán hàng hệ thống đã tự động tạo trong danh sách sổ quỹ, công cụ thêm mới thu chi ở đây để tạo những khoản thu chi ngoài như

  • Chi nhân viên mua đồ lễ
  • Thu tiền thừa
  • Chi tiền điện, mạng, nước
  • …..

Click icon Tạo thu hiển thị form thêm mới khoản thu. Nhập giá trị, nội dung, phương thức, phân loại, …

2

Tạo mới tạm ứng – hoàn ứng

Tương tự với tạo các khoản thu chi
Lưu ý đặc biệt với tạo các khoản tạm ứng, hoàn ứng cần phải chọn nhân viên (người nhận các khoản đó) để thống kê chính xác khi trả lương nhân viên

Quản lý sổ quỹ

Quản lý tổng thu chi trong ngày, tuần, tháng hoặc 1 khoảng thời gian, …
Thống kê chi tiết tất cả các khoản thu chi từ bán hàng, thu chi nội bộ, tạm ứng,… phát sinh tại cơ sở đều được cập nhật vào danh sách
 

1
 

Ngoài ra có thể check được chi tiết các khoản thu chi đến từ đơn hàng, khách hàng nào khi click vào mã (ID) đơn hàng
Lưu ý : Tài khoản nhân viên chỉ được phép tùy chỉnh các khoản thu chi phát sinh trong ngày để đảm bảo tính chặt chẽ chốt khóa cuối ngày của hệ thống

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //