Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Sử dụng phần mềm

logo

Quản lý nhập xuất kho

 

  • Quản lý hàng tồn
  • Quản lý đơn nhập xuất
  • Chiết xuất nguyên liệu dịch vụ từ sản phẩm

Truy cập theo Phần mềm -> Kho & Hàng tồn trên thanh menu

Quản lý hàng tồn

Các mã sản phẩm, nguyên liệu tiêu hao của từng kho trên hệ thống được thống kê số liệu chính xác, giúp quản lý kho hiệu quả, hạn chế thất thoát
 
1
 
Ngoài số liệu hiện tồn ta có thể check được chi tiết nhập xuất của từng mã khi click vào icon Chi tiết của mã hàng đó, hệ thống cho phép truy xuất cả mã đơn bán mặt hàng đó
– Lưu ý : Khi truy cập phần hàng tồn hệ thống sẽ mặc định chỉ hiển thị các mã sản phẩm thương mại, hệ thống cho phép để thống kê các mã nguyên vật liệu ta truy cập bộ lọc -> Chọn thêm NVL
 
5
 

Quản lý đơn nhập xuất

Quản lý những đơn nhập từ nhà cung cấp hay các đơn xuất cho các đại lý, tình trạng thanh toán,… từ đó thống kê được công nợ với nhà cung cấp hay nợ cần thu hồi với các đại lý đến thời điểm hiện tại
 
2
 
Thao tác thêm mới đơn nhập

  • Nhập mã đơn nhập
  • Chọn cơ sở
  • Chọn nhà cung cấp
  • Nhập chi tiết từng mã sản phẩm, số lượng

Lưu ý : Giá trị chiết khấu hiển thị theo đúng cài đặt, có thể tùy chỉnh nếu giá nhập hôm nay thay đổi

3
 
Thực hiện đơn xuất cũng tương tự với đơn nhập, cần chọn nhà phân phối hay cơ sở nhận hàng trên hệ thống nếu xuất nội bộ trong chuỗi
Khi xuất hàng cho 1 cơ sở khác trên hệ thống, tại cơ sở đó nhân viên chỉ cần vào phần Nhận đơn thực hiện kiểm tra và tạo đơn, giúp nhân viên giảm bớt thao tác tạo mới đơn nhập ở cơ sở nhận hàng
 

Chiết xuất nguyên liệu dịch vụ từ sản phẩm

Trong quá trình vận hành, có những sản phẩm vừa bán thương mại vừa dùng là nguyên vật liệu làm dịch vụ.
Để thống kê nhanh chóng chính xác ta sẽ tạo 2 mã tương ứng, 1 mã sản phẩm, 1 mã nguyên vật liệu.
Khi nhập hàng sẽ nhập theo mã sản phẩm, cần phải thao tác chuyển đổi từ mã sản phẩm sang mã nguyên vật liệu
 
4
 

– Chọn mã sản phẩm, nguyên vật liệu chuyển đổi
– Nhập số lượng chuyển đổi -> Thực hiện Chuyển đổi
– Kiểm tra số lượng tồn sau khi chuyển đổi

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //